Cần lure 2 khúc GW.CA - Hàng nội địa Trung

500.000
Phân loại
+ Viết tắt : S:Size, K:kích thước, L:dài, T: trọng lượng
-
+

THÔNG TIN SẢN PHẨMChi tiết:

  • Kích thước:2m1 và 2m4
  • Chất liệu:Cacbon
  • Cần đứng M: GW-CA dài 2M1 nặng 106g, Đọt cần : 1,8 mm, Tải Mồi : 10 - 25gTải Mồi : 10 - 25g, Sức tải : 6-17 lbs

    Cần ngang M: GW-CA dài 2M1 nặng 106g, Đọt cần : 1,8 mm, Tải Mồi : 10 - 25gTải Mồi : 10 - 25g, Sức tải : 6-17 lbs


  • Thông tin nhà sản xuất: GW
Sản phẩm liên quan